Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 30/08/2009 22:50

Này này Hương thi đỗ khoa nào?
Nhân hậu thay lòng quan thượng Cao!
Người ta thi chữ, ông thi phúc
Dù dở, dù hay, ông cũng vào


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hóa - Thông tin, 1998