25.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 17/08/2012 14:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 17/08/2012 14:30

Một trà một rượu một đàn bà,
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được cái gì hay cái đấy,
Có chăng chừa rượu với chừa trà!


Nguồn: Tú Xương toàn tập, NXB Văn học, 2010