Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi karizebato vào 02/09/2009 04:23

Em gửi cho anh mảnh lụa đào
Phất phơ tươi tốt đẹp làm sao
Của này ý hẳn trong nhà có
Hay cậy người mua ở nước nào?
May áo chỉ nên đôi cái dải
Thắt lưng cũng ngại chẳng đầy tao

Muốn lên hỏi giá mua vài tấm
Không biết rằng em bán thế nào?


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hóa - Thông tin, 1998