Giọng điệu ngông nghênh hài hước. Nhưng ẩn trong cái ngạo nghễ bất cần đời ấy là thái độ và nỗi niềm của một con người tuy bất lực trước thời cuộc nhưng quyết không bon chen, xu thời.


Nguồn: Tú Xương toàn tập, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)