Vậy là năm này cụ 36 tuổi. Năm sau thì cụ mất. Con kính xin báo cáo với cụ tình hình của 100 năm sau:

Năm này thêm trăm năm nữa thôi
Cũng mưa cũng lũ lụt khắp nơi
Ba miền bốn mùa đều ngập cả
Đồng ruộng thành đô cá đang bơi
Lâm tắc đốt phá rừng khơi khơi
Khí thải nhà kính nóng bức oi
Chừng khoảng ba mươi năm tới nữa
Việt Nam thành biển nước cụ ơi.
^_^