Lê Lượng Thể (1847-1920) hiệu Thảo Trang, người giáp Tiêu Hạ, huyện Thọ Xương, Hà Nội, đỗ cử nhân, làm quan đến Án sát sứ nên tục gọi là quan Án Hào. Ông đau mắt cáo về, lập biệt thự ở Thái Hà ấp, thường cùng xướng hoạ với ông Hoàng Cao Khải.

Tác phẩm của ông có tập thơ Thảo Trang thi tập. Ông đã đăng một số bài trong đó trên Văn học tạp chí.