Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
10 bài thơ
Tạo ngày 30/06/2005 22:50 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 18/03/2007 14:49 bởi Vanachi
Thường Kiến 常建, thi nhân đời Đường, đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên thứ 15 (727).