Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
11 bài thơ
Tạo ngày 30/06/2005 22:50 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 18/03/2007 14:49 bởi Vanachi
Thường Kiến 常建 (708-765) là thi nhân đời Đường, không rõ tự hiệu, người Hình Châu sau chuyển tới Trường An. Ông đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên thứ 15 (727) nhưng quan trên không vừa ý nên ông ngao du sơn thuỷ, sau chuyển nhà ẩn cư tại bến Ngạc (tương truyền nay ở núi Hoàng Hạc ở Vũ Xương, Hồ Bắc) một thời gian. Trong năm Thiên Bảo, ông từng nhậm Hu Dị uý. Văn thơ ông còn lại không nhiều, trong đó có bài Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện trứ danh.

 

Tuyển tập chung