宿王昌齡隱居

清谿深不側,
隱處孤惟雲。
松際露微月,
清光猶為君。
茅庭宿花影,
藥院滋苔紋。
余亦謝時去,
西山鸞鶴群。

 

Túc Vương Xương Linh ẩn cư

Thanh khê thâm bất trắc,
Ẩn xứ cô duy vân.
Tùng tế lộ vi nguyệt,
Thanh quang do vị quân.
Mao đình túc hoa ảnh,
Dược viện tư đài văn.
Dư diệc tạ thời khứ,
Tây sơn loan hạc quần.

 

Dịch nghĩa

Suối trong sâu thăm thẳm,
Nơi ở ẩn chỉ có đám mây lẻ loi.
Trăng lấp ló trong lùm thông,
Ánh sáng trong mát vẫn dành cho bác.
Nếp đình tranh lúc nào cũng có bóng hoa,
Vết rêu lan dài bên viện thuốc.
Ta nay cũng từ giã việc đời,
Về làm bạn với bầy loan, hạc ở non Tây.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Suối sâu thăm thẳm trong xanh,
Một vầng mây lẻ vờn quanh nơi nhàn.
Lùm thông thấp thoáng trăng vàng,
Vẻ thanh quang vẫn sẳn sàng chờ anh.
Bóng hoa ôm ấp đình tranh,
Kề bên viện thuốc rêu xanh phủ dày.
Ta mong từ tạ đời này,
Về Tây sơn, bạn với bầy hạc loan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Suối trong sâu thăm thẳm,
Chốn nhàn, một áng mây.
Hàng thông, trăng lấp ló,
Vì bạn, soi sáng đây.
Bóng hoa in mái cỏ,
Viện thuốc, rêu xanh vây.
Việc đời mong rũ bỏ,
Vui loan, hạc non Tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Suối trong, sâu khó ước,
Nơi ẩn, một vầng mây.
Bỡi nguyệt khe tùng loé,
Vì ông, thanh cảnh bày.
Nhà tranh hoa ảnh rợp,
Vườn dược ngấn rêu lầy.
Sẵn dịp ta đi quách,
Hẹn loan hạc núi Tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Suối trong sâu thẳm khôn lường
Nơi nhàn chỉ có mây ngàn lẻ loi
Hàng thông loe ánh trăng soi
Vẫn còn vì bạn sáng ngời vẻ thanh
Bóng hoa in mái nhà tranh
Thắm tươi viện thuốc rêu xanh lan dài
Cũng mong từ tạ cuộc đời
Núi Tây tìm đến với bầy hạc loan

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Khe trong suốt khôn dò đến đáy
Chỗ ẩn cư chỉ thấy đám mây
Mảnh trăng lấp ló trong cây
Vẻ thanh quang vẫn vì ai thẫn thờ
Vườn thược dược đầy bờ rêu mọc
Bóng cành hoa ngả nóc nhà kia
Tạ từ ta bước chân đi
Núi tây loan hạc bay về khắp nơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Hang sâu thăm thẳm khôn lường,
Nhà ai phủ đám mây vàng trơ vơ.
Lùm thông hé bóng trăng thưa,
Vẻ thanh quang những đợi chờ cùng ai?
Đình tranh lưu bóng hoa tươi,
Mà bên viện thuốc nhoáng mùi rêu xanh.
Nay ta cũng muốn rảnh mình,
Non Tây loan, hạc thích tình ngao du.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Suối trong, sâu chẳng thể lường,
Ẩn cư, chỉ thấy mây vương đỉnh trời.
Rừng thông lọt ánh trăng lơi,
Ánh trăng trong vắt giữa trời vì anh.
Bóng hoa vào trú mái tranh
Rêu lan phòng thuốc trông thành vẽ hoa.
Cũng thời ta phải đi xa,
Núi tây, loan hạc chờ ta xum vầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suối trong veo và sâu thăm thẳm
Nơi ẩn cư không lắm mây trôi
Móc vương tùng bách trăng soi
Riêng thanh quang vẫn riêng mời cho ông
Nhà lợp tranh hoa nồng thơm ngát
Viện thuốc rêu xanh biếc phủ đầy
Việc đời gác bỏ tôi nay
Bạn cùng loan hạc, núi tây ẩn mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Suối sâu thăm thẳm suối sâu
Nhà ai một đám mây đâu phủ dày
Trăng vàng lấp ló ngọn cây
Ánh soi trong mát dành đây cho người
Nhà tranh ngập bóng hoa tươi
Này bên viện thuốc mượt màu xanh rêu
Việc đời thôi tạm bấy nhiêu
Bạn cùng loan hạc non chiều rong chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Suối trong sâu xiết kể
Nhà ẩn dưới mây đơn
Thông rợp trăng mờ nhạt
Sáng vì bạn trong hơn
Nhà tranh hoa nụ thắm
Viện thuốc lớp rêu trơn
Tôi lánh đời tìm đến
Cùng loan hạc Thú Sơn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối