Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vĩnh Minh thiền sư (1 bài)
- Phùng Duyên Kỷ (42 bài)
- Hoà Ngưng (4 bài)
- Âu Dương Quýnh (4 bài)
- Từ Huyễn (19 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Văn Phú (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 19/12/2008 02:06 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 19/12/2008 02:15 bởi hongha83
Trần Bác 陳搏 (906-989) tự Đồ Nam 圖南, hiệu Phù dao tử 扶搖子, người Hào Châu (nay thuộc Hà Bắc), thi tiến sĩ cuối đời Đường không đỗ, đi ở ẩn ở Cửu Thất sơn rồi về Cư Lai sơn, đến lúc hết loạn về được Tống Thái Tông tặng cho danh hiệu Hi Di tiên sinh. Thơ chép trong "Toàn Đường thi" rất nhiều.

 

Tuyển tập chung