塞下曲其四

因嫁單于怨在邊,
蛾眉萬古葬胡天。
漢家此去三千里,
青塚常無草木煙。

 

Tái hạ khúc kỳ 4

Nhân giá Thiền Vu oán tại biên,
Nga my vạn cổ táng Hồ thiên.
Hán gia thử địa tam thiên lý,
Thanh trủng thường vô thảo mộc yên.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Gả Thiền Vu oán giăng khắp ải
Nga mi buồn chết tại đất Hồ
Cách ba ngàn dặm cố đô
Mồ chôn thanh trũng đất khô cỗi cằn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gả Thiền Vu biên thuỳ ai oán
Mày ngài buồn chết táng đất Hồ
Ba ngàn dặm cách Hán gia
Mả xanh không có cây và khói sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiền Vu ai oán biên quan,
Mày ngài vạn thuở táng sang đất Hồ.
cách Ba ngàn dặm Hán đô,
Mồ xanh không khói hương khô cây tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biên quan ai oán nơi Thiền Vu,
Vạn thuở mày ngài táng đất Hồ.
Nhà ở Hán ba ngàn dặm cách,
Mả xanh không khói hương, cây khô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời