塞上寄家兄

棣萼分張信使希,
幾多鄉淚濕征衣。
笳聲未斷腸先斷,
萬里胡天鳥不飛。

 

Tái thượng ký gia huynh

Lệ ngạc phân trương tín sứ hy,
Kỷ đa hương lệ thấp chinh y.
Già thanh vị đoạn trường tiên đoạn,
Vạn lý Hồ thiên điểu bất phi.

 

Dịch nghĩa

Anh em mình cách xa nhau, tin tức vắng
Bao nhiêu nước mắt nhớ quê làm ướt áo trận
Tiếng kèn lá chưa dứt hồn đã dứt
Trời Hồ muôn dặm không có bóng chim bay


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Anh em xa cách đã lâu ngày
Áo trận, thương quê, lệ chảy đầy
Kèn lá chưa ngưng, hồn đã dứt
Trời Hồ không một bóng chim bay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Anh em cách biệt bấy lâu nay,
Giọt lệ hương quan áo thấm đầy.
Chưa dứt tiếng kèn đà đứt ruột,
Trời Hồ muôn dặm nhạn không bay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Huynh đệ chia lìa, tin hiếm trông,
Nhớ quê, áo trận lệ trôi dòng.
Tiếng kèn chưa dứt, hồn đà dứt,
Muôn dặm trời Hồ bóng nhạn không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chia tay từ đó vắng âm hao,
Giọt lệ sầu quê đẫm chiến bào.
Chưa dứt tiếng kèn hồn đã dứt
Trời Hồ muôn dặm thấy chim nào!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ xa nhau tin anh thưa thớt
Nhớ quê nhà lệ ướt chinh y
Kèn chưa dứt, hồn lịm đi
Trời Hồ vạn dặm chim thì vắng không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Anh em xa cách tin thư vắng
Áo trận đầm đìa lệ nhớ nhà
Kèn thổi chưa xong hồn đã dứt
Trời Hồ không một cánh chim qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xa cách anh em, tin tức thưa,
Nhớ quê áo trận lệ như mưa.
Tiếng kèn chưa dứt hồn như dứt,
Muôn dặm trời Hồ nhạn vắng đưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời