玉關寄長安李主簿

東去長安萬里餘,
故人何惜一行書。
玉關西望堪腸斷,
況復明朝是歲除。

 

Ngọc Quan ký Trường An Lý chủ bạ

Đông khứ Trường An vạn lý dư,
Cố nhân hà tích nhất hàng thư.
Ngọc Quan tây vọng kham trường đoạn,
Huống phức minh triêu thị tuế trừ.

 

Dịch nghĩa

Đi hướng đông về Trường An xa hơn vạn dặm,
Bạn thân sao tiếc vài hàng chữ gửi thư.
Từ ải Ngọc Môn này, nhìn về phía tây không thể không buồn,
Huống hồ ngày mai lại là ngày cuối năm rồi.


(Năm 755)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trường An vạn dặm phía đông
Nhớ nhau xin viết đôi dòng cố nhân
Ngọc Môn ruột đứt từng phân
Phôi pha ngày tháng đã gần hết năm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Rời đông vạn dặm bỏ kinh kỳ
Người cũ sao không một chữ gì?
Tây hướng Ngọc Quan buồn đứt ruột,
Sáng mai năm đã kín chu kỳ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đông khỏi Trường An vạn dặm dư,
Cố nhân sao tiếc một dòng thư.
Ngọc Quan tây ngóng lòng như đoạn,
Huống nữa ngày mai lại tuế trừ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vọng về đông Trường An xa tít
Bạn thân ta thư tiếc vài dòng
Trấn ải Ngọc đã não lòng
Huống hồ mai lại cuối đông, xuân về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xa cách Trường An vạn dặm dài
Một lời sao lại tiếc chi ai
Ngọc Quan vời vợi lòng tan nát
Huống nữa năm tàn chỉ sáng mai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vạn dặm Đông hướng Trường An,
Cố nhân sao tiếc vài hàng gửi thư.
Ngọc Môn tây ngóng thẩn thờ,
Huống hồ mai lại tuế trừ cuối năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông hướng Trường An vạn dặm dư,
Bạn thân sao tiếc vài hàng thư.
Ngọc Môn tây vọng lòng như xé,
Huống nổi ngày mai là tuế trừ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời