三日尋李九庄

雨歇楊林東渡頭,
永和三日蕩輕舟。
故人家在桃花岸,
直到門前溪水流。

 

Tam nhật tầm Lý Cửu trang

Vũ yết Dương Lâm đông độ đầu,
Vĩnh Hoà tam nhật đãng khinh chu.
Cố nhân gia tại đào hoa ngạn,
Trực đáo môn tiền khê thuỷ lưu.

 

Dịch nghĩa

Mưa đã tạnh, xuất phát từ phía đông bến đò Dương Lâm,
Chèo chiếc ghe nhỏ bắt chước ngày 3 năm Vĩnh Hoà xưa kia.
Nhà bạn thân ở bên dòng nước có hoa đào trôi qua,
Cứ theo con suối này là tới ngay trước cửa.


Tam nhật chỉ mùng 3 tháng 3, có lễ hội thượng tị. Trong ngày này mọi người nên chèo thuyền đi gặp nhau uống rượu. Làm được như thế sẽ tăng phúc và trừ tà. Lý Cửu là một người bạn của tác giả, thân thế không rõ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Rừng liễu bờ đông mới tạnh mưa
Vĩnh Hoà hàn thực lướt con đò
Cố nhân nhà ở dinh Đào ấy
Trước cổng dòng khe chảy lững lờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa đã tạnh, Dương Lâm xuất phát
Một thuyền con theo tích Vĩnh Hoà
Bạn thân ở suối đào hoa
Cứ chèo theo suối tất là tới nơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dương Lâm mưa tạnh bến đò đông,
Vĩnh Hoà hàn thực chèo thuyền trong.
Bạn thân bên nước hoa đào nở,
Cứ theo suối này tới ngay dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dương Lâm mưa tạnh bến đông,
Vĩnh Hoà hàn thực thuyền trong chèo vào.
Bạn thân bên suối hoa đào,
Cứ theo dòng suối đi vào đào nguyên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời