Tấm thân như đò nhẹ
Xế chiều khoảng núi Tây
Thường theo bóng buồm thẳm
Xa tắp giáp trời mây
Cảnh vật chuyển thanh u
Ánh chiều đẹp sườn cây
Long lanh dòng biếc mờ
Trời lặn ráng lẻ bầy
Bến bãi xa le lói
Mây hồ còn loáng bay
Bờ xa Kinh Môn khép
Rừng xám màu Sở dày
Đêm đến chuyển vắng quạnh
Se sắt lùa gió may
Bến cát cò vạc ngủ
Chốn đậu cỏ hà đầy
Trăng tròn dừng bãi trước
Đàn lẻ động vài dây
Lạnh lẽo đêm thăm thẳm
Sương băng đẫm áo dày


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)