01/12/2022 05:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam nhật tầm Lý Cửu trang
三日尋李九庄

Tác giả: Thường Kiến - 常建

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 19:06

 

Nguyên tác

雨歇楊林東渡頭,
永和三日蕩輕舟。
故人家在桃花岸,
直到門前溪水流。

Phiên âm

Vũ yết Dương Lâm[1] đông độ đầu,
Vĩnh Hoà[2] tam nhật đãng khinh chu.
Cố nhân gia tại đào hoa ngạn,
Trực đáo môn tiền khê thuỷ lưu.

Dịch nghĩa

Mưa đã tạnh, xuất phát từ phía đông bến đò Dương Lâm,
Chèo chiếc ghe nhỏ bắt chước ngày 3 năm Vĩnh Hoà xưa kia.
Nhà bạn thân ở bên dòng nước có hoa đào trôi qua,
Cứ theo con suối này là tới ngay trước cửa.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Rừng liễu bờ đông mới tạnh mưa
Vĩnh Hoà hàn thực lướt con đò
Cố nhân nhà ở dinh Đào ấy
Trước cổng dòng khe chảy lững lờ
Tam nhật chỉ mùng 3 tháng 3, có lễ hội thượng tị. Trong ngày này mọi người nên chèo thuyền đi gặp nhau uống rượu. Làm được như thế sẽ tăng phúc và trừ tà. Lý Cửu là một người bạn của tác giả, thân thế không rõ.

Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Bến đò nay ở huyện Hoà, tỉnh An Huy.
[2] Là niên hiệu dưới đời vua Tấn Mục Đế (344-361) thuộc nhà Đông Tấn (317-420), năm này có lễ vảy nước trừ tà đầu tiên, tại Lan Đình núi Âm Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thường Kiến » Tam nhật tầm Lý Cửu trang