昭君詞其二

漢使卻回憑寄語,
黃金何日贖蛾眉。
君王若問妾顏色,
莫道不如宮裡時。

 

Chiêu Quân từ kỳ 2

Hán sứ khước hồi bằng ký ngữ,
Hoàng kim hà nhật thục nga mi ?
Quân vương nhược vấn thiếp nhan sắc,
Mạc đạo bất như cung lý thì!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Thị Xuân Đào

Sứ về xin nhắn đôi lời
Bạc vàng đổi lại mặt người bao lâu
Quân Vương hỏi thiếp thế nào ?
Thưa hương sắc thuở cung sâu vẫn còn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Sứ Hán về kinh, cho nhắn cùng,
Bao giờ vàng trả chuộc Chiêu Quân?
Quân vương có hỏi dung nhan thiếp,
Đừng nói kém hơn thuở trong cung.


(do Phụng Hà gửi)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Hán sứ trở về xin nhắn bảo,
Ngày nao vàng chuộc lại Chiêu Quân?
Đức vua ví hỏi thăm nhan sắc,
Chớ nói so xưa e chẳng bằng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Gửi lời sứ giả lên thiên tử
Vàng ngọc ngày nao chuộc thiếp về
Nhan sắc, ví dù vua có hỏi
Tâu giùm không khác lúc ra đi

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hán sứ trở về, lời nhắn gửi,
Khi nào vàng ngọc chuộc mày tơ.
Quân vương ví hỏi dung nhan thiếp,
Đừng nói chẳng như cung bấy giờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Cự Minh Sơn

Bây giờ sứ Hán chẩy kinh,
Tiện đường cho gửi tâm tình Chiêu Quân.
Xa xôi nhung nhớ trăm phần,
Khi nào ta mới được gần Quân Vương?
Nhược vua có hỏi sắc hương,
Xin ngài hãy bảo vẫn thường như xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Sứ về tâu lại cùng vua,
Ngày nào vàng bạc chuộc đưa thiếp về?
Dung nhan, vua hỏi, chớ chê,
- Như trong cung vậy, không hề kém xưa...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Gửi lời Hán sứ sắp về
Đem vàng chuộc lại nga my có ngày?
Dù vua hỏi thiếp mặt mày
Chớ nên nói rõ kém ngày trong cung


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sứ Hán sắp về xin nhắn gởi
Bao lâu vàng bạc chuộc mày ngài
Quân vương có hỏi dung nhan thiếp
Đừng nói cung xưa khác những ngày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hán sứ có về thiếp nhắn lời
Đem vàng tới chuộc thiếp đi thôi
Đức Vua có hỏi về nhan sắc
Xin chớ thưa rằng kém cựu thời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối