塞下曲其一

五月天山雪,
無花祇有寒。
笛中聞折柳,
春色未曾看。
曉戰隨金鼓,
宵眠抱玉鞍。
願將腰下劍,
直為斬樓蘭。

 

Tái hạ khúc kỳ 1

Ngũ nguyệt Thiên sơn tuyết,
Vô hoa chỉ hữu hàn.
Địch trung văn “Chiết liễu”,
Xuân sắc vị tằng khan.
Hiểu chiến tuỳ kim cổ,
Tiêu miên bão ngọc an.
Nguyện tương yêu hạ kiếm,
Trực vị trảm Lâu Lan.

 

Dịch nghĩa

Tháng năm núi Thiên Sơn vẫn còn tuyết phủ
Chẳng thấy hoa chỉ giá rét lạnh lùng
Tiếng sáo thổi nghe bài “Chiết liễu”
Chưa từng thấy cảnh sắc mùa xuân
Buổi sớm đánh nhau nghe theo hiệu trống
Ban đêm nằm ngủ ôm chiếc yên ngọc
Muốn tuốt gươm bên lưng
Thẳng chém chúa Lâu Lan


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thiên Sơn, tháng năm tuyết
Không hoa, rét cóng người
Sáo thổi bài “Chiết liễu”
Mùa xuân chưa tới nơi
Trận sớm theo hiệu trống
Đêm ngủ ôm yên ngồi
Xin vung thanh gươm quí
Lâu Lan chém chết tươi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Tháng năm, Thiên Sơn tuyết,
Chẳng hoa, lạnh buốt thân.
Sáo thổi bài "Bẻ liễu",
Màu xuân chửa thấy sang.
Giấc đêm, yên kề ngủ,
Trận sớm, trống nghe vang.
Rút gươm báu thẳng tiến,
Thề giết chúa Lâu Lan.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tháng năm núi Thiên San còn tuyết,
không thấy hoa, chỉ tuyệt lạnh lùng.
Sáo đưa « Chiết Liễu » mông lung,
Nét xuân muôn thuở chẳng từng qua đây.
Sáng giao chiến động mây chiêng trống,
Tối gối đầu yên ngọc ngủ an,
Nguyện dùng bảo kiếm lưng ngang,
Chém ngay đầu giặc Lâu Lan rửa hờn.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thiên lĩnh tháng năm tuyết,
Không hoa, chỉ lạnh tràn.
Sắc xuân chưa được thấy,
"Chiết liễu" rộn tiêu đàn.
Yên ngọc ôm đêm ngủ,
Trận mai, thúc trống ran.
Lưng xin mang kiếm sắc,
Chém thẳng lũ Lâu Lan.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Đỉnh Thiên Sơn tháng năm còn tuyết,
Chẳng có hoa đâu, chỉ rét căm.
Tiếng địch vẳng nghe bài Chiết Liễu,
Sắc xuân nào thấy chốn xa xăm!
Sáng rền trống trận giao tranh sớm,
Đêm ngủ còn ôm yên Ngọc nằm!
Gươm báu đeo hong vung thẳng tới,
Lâu Lan lũ giặc chém thây phân!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tháng Năm, đầy tuyết Thiên San,
Không hoa, giá lạnh lan tràn ngày đêm.
‘‘Bẻ cành liễu’’, tiếng sáo rền,
Sắc Xuân, chưa thấy về trên đất, trời.
Sớm, theo trống trận, đánh rồi,
Tối, ôm yên ngọc, ngủ nơi chiến trường.
Ngang lưng, nguyện rút ngay gươm,
Lâu Lan, chém thẳng, chiến trường ngại chi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thiên Sơn núi tuyết tháng năm
Hoa đâu chẳng thấy lạnh quanh tháng ngày
Sáo nghe “Bẻ liễu” đêm nay
Thấy màu xuân thắm nơi đây chưa từng
Sáng theo trận chiến trống vàng
Tối ôm yên ngọc mơ màng giấc xuân
Nhủ lòng rút kiếm lưng bên
Thẳng xông tới trước Lâu Lan chém đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tháng Năm núi Thiên san còn tuyết
Không thấy hoa, trời rét lạnh căm
Tiêu chơi “Chiết Liễu” âm vang
Vẻ xuân chưa thấy rộn ràng nơi đây
Sáng giao chiến sau ngay tiếng trống
Tối ôm yên ngủ chốn sa trường
Sẵn sàng đi một đường gươm
Chém ngay lũ giặc Lâu Lan hung tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng năm tuyết Thiên Sơn
Không hoa trời giá rét
Chiết liễu lời ai than
Vẻ xuân người chưa biết
Sớm đánh theo trống quân
Đêm ngủ ôm yên ngọc
Muốn tuốt gươm bên lưng
Chém thẳng tên chúa giặc

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Giữa hạ tuyết Thiên San,
Không hoa, chỉ rét tràn.
Sáo vang bài “Bẻ liễu”,
Chưa thấy vẻ xuân giàn.
Yên ngọc đêm ôm ngủ,
Trống đồng sớm thúc quân.
Ngang lưng xin rút kiếm,
Quyết chém giặc Lâu Lan.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối