Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Chuyện tiếng sáo diều

Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính
0 trả lời, 7316 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/04/2007 18:42

Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (I)

Trung Quốc » Trung Đường » Lý Ích
22 trả lời, 3921 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/05/2006 12:08

Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
23 trả lời, 7597 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 08:30

Nạn hữu xuy địch

74.14
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán » Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)
9 trả lời, 15341 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/06/2005 02:49

Quan Hồ nhân xuy địch

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
5 trả lời, 2748 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/12/2006 19:28

Sơn các văn địch

Trung Quốc » Trung Đường » Dương Sĩ Ngạc
1 trả lời, 771 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 08/01/2014 10:58

Sơn lâu xuy địch tống Trương Thúc Hổ quy Ngô Tùng

Trung Quốc » Thanh » Tiền Đỗ
1 trả lời, 1139 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/07/2014 09:30

Tái hạ khúc kỳ 1

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
11 trả lời, 5619 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/12/2005 02:33

Tái hạ khúc kỳ 2

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Xương Linh
10 trả lời, 3316 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/12/2005 01:33

Thái Bình thành hạ văn xuy địch

Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
4 trả lời, 3075 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/07/2005 00:58

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: tiếng sáo