Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: tiếng sáo (21)

Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 19:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/01/2007 17:08

觀胡人吹笛

胡人吹玉笛,
一半是秦聲。
十月吳山曉,
梅花落敬亭。
愁聞出塞曲,
淚滿逐臣纓。
卻望長安道,
空懷戀舊情。

 

Quan Hồ nhân xuy địch

Hồ nhân xuy ngọc địch,
Nhất bán thị Tần thanh.
Thập nguyệt Ngô sơn hiểu,
Mai hoa lạc Kính Đình.
Sầu văn "Xuất tái" khúc,
Lệ mãn trục thần anh.
Khước vọng Trường An đạo,
Không hoài luyến cựu tình.


(Năm 753)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người Hồ thổi sáo buồn ơi
Âm thanh nửa đoạn chơi vơi điệu Tần
Tháng mười những sáng bâng khuâng
Hoa mai rụng núi Kính Đình đất Ngô
Khúc "Xuất ải" buồn làm sao
Lệ đầy mắt kẻ thần cô đi đày
Trường An khuất nẻo ai bày
Lòng ai còn mãi luyến say cựu tình

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Người Hồ tiếng sáo đưa,
Một nửa điệu Tần ưa.
Núi tháng mười hừng sáng,
Kính Đình mai rụng chưa ?
Khúc buồn "Xuất ải" cất,
Lệ trục thần như mưa!
Nhìn lại Trường An lối,
Luyến lưu tình cũ xưa!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người Hồ mải mê thổi sáo ngọc
Nửa âm thanh như học đời Tần
Tháng mười buổi sáng thanh tân
Bài “Mai hoa”, núi Kính Đình đất Ngô
Lòng buồn nghe bài ca “Xuất tái”
Kẻ đi đày lệ chảy quai thao
Trường An hướng vọng lối vào
Nhớ suông tình cảm đã trao ngày nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Người Hồ thổi địch ngọc
Một nửa điệu Tần đây
Tháng mười non Ngô hửng
Kính Đình mai rụng đầy
Buồn nghe câu “Xuất tái”
Lệ vương tiễn hồn bay
Ngoảnh lại Trường An cũ
Lưu luyến chút tình này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời