太平城下聞吹笛

太平城外西風起,
吹皺寧明一江水。
江水皺兮江月寒,
誰家橫笛憑欄杆。
二十七人共回首,
故鄉已隔萬重山。

 

Thái Bình thành hạ văn xuy địch

Thái Bình thành ngoại tây phong khởi,
Xuy trừu Ninh Minh nhất giang thuỷ.
Giang thuỷ trừu hề giang nguyệt hàn,
Thuỳ gia hoành địch bằng lan can.
Nhị thập thất nhân cộng hồi thủ,
Cố hương dĩ cách vạn trùng san.

 

Dịch nghĩa

Ngoài thành Thái Bình gió tây thổi lên
Làm cho nước sông Ninh Minh gợn sóng
Nước sông gợn sóng, trăng sông lạnh
Có người nào tựa lan can thổi sáo
Khiến cho hai mươi bảy người trong đoàn đều quay lại nhìn
Nhưng cố hương đã cách muôn trùng núi non!

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Ngoài thành Thái Bình gió tây lộng,
Thổi trên sông Minh nước gợn sóng.
Nước sông gợn sóng, lạnh trăng sông,
Ai đâu thổi sáo tựa bên song?
Hai mươi bảy người đều ngoái cổ
Quê nhà đã cách núi muôn trùng!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Thái Bình thành ngoại gió tây thổi,
Gió gợn Ninh Minh sóng sông nổi,
Sông nổi sóng hề, trăng lạnh hàn,
Nhà ai thổi sáo tựa lan can,
Hai mươi bảy người cùng quay lại,
Quê nhà đã cách bấy non ngàn !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thái Bình thổi ngọn gió tây
Ninh Minh sóng gợn nước đầy lăn tăn
Đìu hiu trăng nước mênh mông
Dựa hiên tiếng sáo mơ mòng véo von
Bồi hồi ngoảnh lại cố hương
Cố hương ơi! cách núi non muôn trùng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió thổi bên ngoài thành Thái Bình,
Gợn làn sóng nước sông Ninh Minh.
Nước sông gợn sóng trăng sông lạnh,
Thổi sáo tựa hiên chỉ một mình.
Hăm bảy người trong đoàn ngoái lại,
Cố hương đã cách non dặm nghìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời