山閣聞笛

臨風玉管吹參差,
山塢春深日又遲。
李白桃紅滿城郭,
馬融閑臥望京師。

 

Sơn các văn địch

Lâm phong ngọc quản xuy sâm si,
Sơn ổ xuân thâm nhật hựu trì.
Lý bạch đào hồng mãn thành quách,
Mã Dung nhàn ngoạ vọng kinh sư.

 

Dịch nghĩa

Tiếng sáo ngọc bổng trầm theo gió thoảng đưa,
Cuối xuân ở thành trên núi này mặt trời chậm chạp.
Hoa mận trắng, hoa đào hồng nở khắp thành quách,
Mã Dung nằm nhàn vọng về kinh đô.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Theo gió đưa bổng trầm sáo ngọc
Thành cuối xuân trời mọc chậm rì
Đào hồng mận trắng thiếu chi
Mã Dung nằm khểnh vọng về kinh đô

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáo ngọc bổng trầm gió thoảng qua,
Cuối xuân thành núi nắng lùi xa.
Đào hồng mận trắng, hoa đua nở,
Nằm khểnh, Mã Dung vọng chốn nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời