20/06/2024 09:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn các văn địch
山閣聞笛

Tác giả: Dương Sĩ Ngạc - 羊士諤

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2014 10:58

 

Nguyên tác

臨風玉管吹參差,
山塢春深日又遲。
李白桃紅滿城郭,
馬融閑臥望京師。

Phiên âm

Lâm phong ngọc quản xuy sâm si,
Sơn ổ xuân thâm nhật hựu trì.
Lý bạch đào hồng mãn thành quách,
Mã Dung[1] nhàn ngoạ vọng kinh sư.

Dịch nghĩa

Tiếng sáo ngọc bổng trầm theo gió thoảng đưa,
Cuối xuân ở thành trên núi này mặt trời chậm chạp.
Hoa mận trắng, hoa đào hồng nở khắp thành quách,
Mã Dung nằm nhàn vọng về kinh đô.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Theo gió đưa bổng trầm sáo ngọc
Thành cuối xuân trời mọc chậm rì
Đào hồng mận trắng thiếu chi
Mã Dung nằm khểnh vọng về kinh đô
[1] Một văn học gia đời Đông Hán, tác giả tự ví với mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Sĩ Ngạc » Sơn các văn địch