登樓

槐柳蕭疏繞郡城,
夜添山雨作江聲。
秋風南陌無車馬,
獨上高樓故國情。

 

Đăng lâu

Hoè liễu tiêu sơ nhiễu quận thành,
Dạ thiêm sơn vũ tác giang thanh.
Thu phong nam mạch vô xa mã,
Độc thướng cao lâu cố quốc tình.

 

Dịch nghĩa

Rặng liễu hoè xơ xác vây quanh dải thành trong quận,
Ban đêm thêm trận mưa núi làm dòng sông nổi lên tiếng rào rào
Gió thu thổi trên con đường phương nam vắng xe ngựa,
Một mình lên lầu cao, chạnh niềm cố quốc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Huy Như

Liễu hoà xơ xác quanh thành,
Đêm tuôn mưa núi dập dềnh tiếng sông.
Đường thu xe ngựa quạnh không,
Lầu cao thơ thẩn, não lòng cố hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Xác xơ hoè liễu lượn quanh thành,
Mưa núi sông đêm tiếng rập rình.
Đường vắng ngựa xe, thu nổi gió,
Lên lầu nhớ nước biết bao tình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hoè liễu quanh thành xơ xác buồn,
Mưa nguồn đêm đổ, tiếng sông tuôn.
Gió thu đường vắng không xe ngựa,
Lên gác một mình nhớ cố hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Hoè liễu xác xơ khắp quận đường,
Trên sông mưa núi rộn đêm sương.
Gió thu đường vắng thưa xe ngựa,
Cô độc lên lầu nhớ cố hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Hoè liễu quanh thành bóng xa xơ
Mưa nguồn đêm dậy tiếng sông khuya
Gió thu đường vắng tăm xe ngựa
Một bóng lên lầu nhớ nước xưa.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hoè liễu quanh thành vẻ nhạt thưa,
Đang đêm mưa núi tiếng sông đưa.
Gió thu, nam lối không xe ngựa,
Riêng bước lầu cao nhớ chốn xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Liễu, hoè, xơ xác quanh thành,
Đêm thêm mưa núi, như ghềnh thác reo.
Gió thu, đường xá vắng teo,
Lầu cao, quê cũ ôm theo mối tình...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa hoè, liễu xác xơ thị trấn
Mưa trên non xuống tận dòng sông
Đường nam xe, ngựa vắng không
Một mình lên gác mênh mông nhớ nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Liễu hoè xơ xác quận thành
Lại thêm mưa núi dập dềnh tiếng sông
Đường nam thu lạnh xe không
Lầu cao dạo bước vời trông quê nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Liễu hoè thành quận lơ thơ
Đêm thêm mưa núi làm ngờ tiếng sông
Gió thu xa mã đường không
Lầu cao một bước động lòng nước xưa


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối