憶江南舊遊

曲水三春弄彩毫,
樟亭八月又觀濤。
金罍幾醉烏程酒,
鶴航閑吟把蟹螯。

 

Ức Giang Nam cựu du

Khúc thuỷ tam xuân lộng thái hào,
Chương đình bát nguyệt hựu quan đào.
Kim lôi kỷ tuý Ô Trình tửu,
Hạc hàng nhàn ngâm bả giải ngao.

 

Dịch nghĩa

Ba tháng xuân, dự hội sông Khúc, uống rượu ngâm thơ,
Tháng 8 tới đình làm bằng gỗ chương coi sóng nước.
Dùng chén vàng uống rượu ngon đất Ô Trình say vài lần,
Chèo thuyền rong chơi, ngâm thơ, bắt cua và nghêu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba tháng xuân thơ ngâm rượu uống
Ghé đình chương coi sóng mùa thu
Chén vàng chuốc rượu đất Ô
Mò cua bắt ốc ngâm thơ trên thuyền

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng ba dự hội ngâm thơ
Đình Chương tháng tám ngắm mùa nước dâng
Chén vàng say rượu Ngô Trình
Chèo thuyền bắt ốc hứng tình nghêu ngao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng ba xuân hội ngâm thơ mời,
Tháng tám đình chương xem sóng khơi.
Uống rượu Ô Trình Dùng say mấy độ,
Cua nghêu đánh bắt thuyền rong chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời