Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hoàng Phủ Phương (4 bài)
- Tạ Trăn (20 bài)
- Tiết Huệ (2 bài)
- Du Đại Do (1 bài)
- Dương Thận (27 bài)
Tạo ngày 02/02/2019 21:45 bởi tôn tiền tử
Hoàng Tỉnh Tăng 黃省曾 (1496-1546) tự Mẫn Chi 勉之, hiệu Ngũ Nhạc sơn nhân 五嶽山人, người huyện Ngô (nay là Tô Châu, Giang Tô), đỗ cử nhân năm Gia Tĩnh thứ 10, chưa ra làm quan, từng dốc lòng học thơ của Lý Mộng Dương, sau theo Vương Thủ Nhân đi du lãm. Tác phẩm có Ngũ Nhạc sơn nhân tập.