寄江南故人

曾向錢塘住,
聞鵑憶蜀鄉。
不知今夜夢,
到蜀到錢塘?

 

Ký Giang Nam cố nhân

Tằng hướng Tiền Đường trụ,
Văn quyên ức Thục hương.
Bất tri kim dạ mộng,
Đáo Thục, đáo Tiền Đường?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Ngóng về quê cũ Tiền Đường
Nghe quyên kêu bỗng nhớ làng Thục xưa
Đêm nay mà ví nằm mơ
Tiền Đường hay Thục ngẩn ngơ lối về

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Nhớ Tiền Đường, nơi mình ở trước
Nghe cuốc kêu, thương Thục quê nhà
Đêm nay mơ được chơi xa
Bên thương bên nhớ biết là về đâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiền Đường quê cũ vời trông
Quyên kêu đất Thục chạnh lòng nhớ thương
Đêm mơ về lại cố hương
Biết về đất Thục hay Tiền Đường đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời