Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Dương Thận (27 bài)
- Lý Liêm (2 bài)
- Mao Bá Ôn (1 bài)
- Trịnh Thiện Phu (1 bài)
- Tạ Trăn (20 bài)
Tạo ngày 11/08/2014 06:49 bởi tôn tiền tử
Tiết Huệ 薛蕙 (1489-1541) tự Quân Thái 君采, hiệu Tây Nguyên 西原, là một đại thần đời Minh, tổ tiên sống ở thành Hào Châu. Ông đỗ tiến sĩ năm Chính Đức thứ 9 (1514), làm Hình bộ chủ sự, rồi Lại bộ khảo công tư lang trung. Ông tính tình bộc trực, thơ hay từ trẻ, được Vương Đình Tương khích lệ, cho là có thể nối Hà Cảnh Minh, Lý Mộng Dương. Năm Gia Tĩnh thứ nhất, trong sự kiện Đại lễ nghi, ông có soạn Vi nhân hậu giảiVi nhân hậu ban gồm hàng vạn câu tâu lên vua phản đối việc vua lấy cha còn sống làm hoàng khảo, khiến vua phẫn nộ bắt giam, sau được tha. Năm Gia Tĩnh thứ 18 (1539) ông bệnh qua đời tại quê nhà. Tác phẩm có Tiết Khảo Công tập.