Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (19 bài thơ)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài thơ)
- Dương Thận (27 bài thơ)
- Bồ Tùng Linh (2 bài thơ)
- Lâm Hồng (18 bài thơ)
Tạo ngày 08/03/2009 12:28 bởi Vanachi
Mao Bá Ôn 毛伯溫 (1487-1544) tự Nhữ Lệ 汝厲, người Cát Thuỷ, đỗ tiến sĩ năm Chính Đức, từng làm Binh bộ thượng thư, Ngự sử, từng dẫn quân đánh nước ta khi cha con Mạc Đăng Dung 莫登庸 nắm quyền.