Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Dương Thận (27 bài)
- Lý Liêm (2 bài)
- Tiết Huệ (2 bài)
- Trịnh Thiện Phu (1 bài)
- Hà Cảnh Minh (8 bài)
Tạo ngày 07/03/2009 12:28 bởi Vanachi
Mao Bá Ôn 毛伯溫 (1487-1544) tự Nhữ Lệ 汝厲, người Cát Thuỷ, đỗ tiến sĩ năm Chính Đức, từng làm Binh bộ thượng thư, Ngự sử, từng dẫn quân đánh nước ta khi cha con Mạc Đăng Dung 莫登庸 nắm quyền.