Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Minh
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích
Từ khoá: bèo (6)

Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2009 12:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/03/2009 05:00

萍詩

隨田逐水冒秧鍼,
到處看來植不深。
空有根苗空有葉,
敢生枝節敢生心?
徒知聚處寧知散,
但識浮辰那識沉。
大抵中天風氣惡,
掃歸湖海便難尋。

 

Bình thi

Tuỳ điền trục thuỷ mạo ương châm,
Đáo xứ khan lai thực bất thâm.
Không hữu căn miêu không hữu diệp,
Cảm sinh chi tiết cảm sinh tâm?
Đồ tri tụ xứ ninh tri tán,
Đãn thức phù thì ná thức trầm?
Đại để trung thiên phong khí ác,
Tảo quy hồ hải tiện nan tầm.


Sau khi Mạc Đăng Dung tiếm ngôi nhà Lê ở nước ta, nhà Minh sai Mao Bá Ôn đem quân sang hỏi tội. Mao Bá Ôn dừng quân nơi cửa ải, đưa ra bài thơ này gửi quan quân nhà Mạc với ý ví người An Nam như những thân bèo không đoàn kết. Bài thơ này đã được trạng nguyên Giáp Hải của nước ta hoạ lại với lời lẽ cứng rắn (xem trong mục tác giả Giáp Hải).

Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nam Ký thư quán xuất bản, 1929

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoà thượng Trí Thủ

Dọc theo ruộng nước bám như châm,
Rể bám vào đâu cũng chẳng thêm.
Vờ có căn nguyên, vờ có lẽ,
Dám chi sạch tiết, dám chi tâm?
Tụ rồi đã chắc chi khi tán,
Nổi đó nào hay đến lúc chìm?
Gặp trận trời cho cơn gió lốc,
Quét tan hồ bể khó mà tìm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

không rõ dịch giả

Bèo

Cao sâu theo nước mọc im lìm
Nông nỗi xưa nay vốn khó dìm
Ngọn gốc đã trơ không lá lảu
Cỗi cành sao lại cả gan tim?
Coi thường tản mát khi thường tụ
Biết lúc lênh đênh chả biết chìm
Ví gặp tung trời cơn bão táp
Cuốn theo về biển khó đâu tìm!


Tương truyền bài Binh Thi( Vịnh Cây Bèo) của Mao Bá Ôn khi đem quân sang đánh nước ta đa làm gởi vua Mạc nước ta để xem thử nước ta có nhân tài không. Khi nhận được bài thơ thì Trạng Giáp Hải đã có bài hoạ như sau:
Cẩm lân mật mật bất dung châm
Đái diệp liên căn khởi kế thâm
Thường dữ bạch vân tranh thuỷ diện
Khảng giao hồng nhật truỵ ba tâm
Thiên trùng lãng đả thành nan phá
Vạn trận phong xuy vĩnh bất trầm
Đa thiểu ngư long tàng nghiểu lý
Thái Công vô kế hạ câu tầm
Tạm dịch:

Sin sít hoa thêu cản mũi khâu
Mấy tầng gốc rể vẫn chen nhau
Ganh cùng mây bạc trên làn sóng
Đâu để vầng hồng lọt đáy sâu
Nước vổ, vổ sao cho phá được
Gió to, to mấy có chìm đâu
Biết bao rồng cá năm trong đó
Cụ Lã đừng hòng thả lưỡi câu!

Và sau khi nhận được bài thơ này thì Mao Bá Ôn đã rút quân về vì thấy nước Nam còn lắm nhân tài không thể vội đánh!
Thời lai đồ điếu thành công dị
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Phong

Mọc theo ruộng nước nhỏ như châm,
Rễ bám nơi nao cũng chẳng thâm.
Nào có căn miêu nào có diệp,
Dám sinh chi tiết dám sinh tâm.
Tụ rồi đã chắc không khi tán,
Nổi đoá nào hay có lúc trầm.
Đến độ chiều trời phong khí ác,
Quét về hồ bể hẳn khôn tầm.


Nguồn: Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Văn Hạc

Ruộng nước lênh bênh nhỏ tựa kim,
Nơi nơi trông thấy mọc nông mèm.
Đã không cành cỗi, còn không gốc,
Dám có rễ mầm, lại có tâm.
Nào biết nơi tan, duy biết tụ,
Chỉ hay khi nổi, nọ hay chìm?
Giữa trời giông tố thình lình nổi,
Quét bạt ra khơi, hết kế tìm.


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 162
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời