Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Mao Bá Ôn (1 bài)
- Hà Cảnh Minh (8 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Lý Liêm (2 bài)
- Tiết Huệ (2 bài)
Tạo ngày 02/02/2019 11:20 bởi tôn tiền tử
Trịnh Thiện Phu 鄭善夫 (1485-1523) tự Kế Chi 繼之, hiệu Thiếu Cốc 少谷, người huyện Mân (nay thuộc thành phố Phúc Châu, Phúc Kiến) đời Minh. Tiến sĩ năm Hoằng Trị thứ 18, quan đến Lang trung bộ Lại tại Nam Kinh, mất năm 39 tuổi.