Tôi mơ thấy người bạn cũ, người bạn giờ đã thành kẻ thù,
nhưng mơ anh ấy không phải kẻ thù, mà vẫn là người bạn cũ.
Anh ấy không ở bên tôi, nhưng anh ấy giờ ở đâu cũng có
tôi chóng mặt thật rồi vì trùng điệp cơn mơ.

Tôi mơ thấy người bạn cũ, gào bên tường thổ lộ,
trên bậc cầu thang cheo leo, quỉ đi cũng ngã,
và anh ấy căm giận, không phải tôi mà những kẻ
đã là kẻ thù của chúng tôi, và thật may,mãi còn như thế.

Tôi mơ thấy người bạn cũ, như mơ thấy mối tình đầu
đã vĩnh viễn, không bao giờ lại dấu.
Chúng tôi đã liều thân, chúng tôi đã đối địch
Và hai kẻ anh em giờ đã thành thù nghịch.

Tôi mơ thấy người bạn cũ, như mơ thấy lá cờ bay sột soạt
trước đội lính vừa kết thúc cuộc chiến tranh  bĩ cực.          
Tôi thiếu anh ấy, tôi chẳng là tôi, anh ấy thiếu tôi cũng không còn là anh ấy,
nếu chúng tôi thù nhau, nghĩa là đã đổi thay thời đại.

Tôi mơ thấy người bạn cũ, anh ấy cũng như tôi thực ngốc.
Ai đúng, ai sai, tôi sẽ chẳng buồn suy xét.
Bạn bè mới có là chi? Thà cứ cũ kẻ thù.
Kẻ thù có thể mới, nhưng bạn-luôn phải cũ.