Gà cùng ngan, vịt
Chơi ở bờ ao
Chẳng may té nhào
Gà rơi xuống nước.
Không chậm nửa bước,
Ngan, vịt nhảy theo,
Rẽ trong đám bèo
Gắp gà lên cạn.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc vỡ lòng giai đoạn 1976-1979, và Tiếng Việt 2 tập 1 (bộ Cánh diều), không đề tên tác giả.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]