Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 14:54

夜聽琵琶其一

掩抑危弦咽又通,
朔雲邊月想朦朧。
當時誰佩將軍印,
長使蛾眉怨不窮。

 

Dạ thính tỳ bà kỳ 1

Yểm ức nguy huyền yết hựu thông,
Sóc vân biên nguyệt tưởng mông lung.
Đương thời thuỳ bội tướng quân ấn,
Trường sử nga mi oán bất cùng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của caonguyen @www.tvvn.org

Cao vút dây tơ thả tiếng chùng,
Mây Hồ, trăng ải vọng mông lung.
Ai đeo ấn tướng ngoài biên tái,
Sầu oán phòng khuê, lệ chẳng cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dây cao buông nắn thông lại bặt
Nghĩ mung lung mây bắc ải trăng
Ai đang ấn tướng quân mang
Mày ngài oán hận võ vàng khôn nguôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dây tơ cao vút tiếng còn thông,
Trăng ải mây Hồ, mờ vọng trông.
Biên tái đương thời ai ấn tướng,
Mày ngài sầu oán, lệ khôn cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời