Dưới đây là các bài dịch của caonguyen @www.tvvn.org. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Dạ thính tỳ bà kỳ 3 (Dương Sĩ Ngạc): Bản dịch của caonguyen @www.tvvn.org

Sầu hận triền miên trong tiếng nhạc,
Ủ ê mày liễu biếng tân trang.
Nước tuôn sông Lũng nghe không dứt,
Cát chạy gió reo chốn gác vàng.

Ảnh đại diện

Dạ thính tỳ bà kỳ 2 (Dương Sĩ Ngạc): Bản dịch của caonguyen @www.tvvn.org

Một điệu bồi hồi tinh tú lạnh,
“Dạ lan” sầu khúc nặng u tình.
Tiếng vàng gieo rắc trên lưng ngựa,
Chim đậu cành nam cũng giật mình.

Ảnh đại diện

Dạ thính tỳ bà kỳ 1 (Dương Sĩ Ngạc): Bản dịch của caonguyen @www.tvvn.org

Cao vút dây tơ thả tiếng chùng,
Mây Hồ, trăng ải vọng mông lung.
Ai đeo ấn tướng ngoài biên tái,
Sầu oán phòng khuê, lệ chẳng cùng.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]