05/12/2022 17:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ thính tỳ bà kỳ 1
夜聽琵琶其一

Tác giả: Dương Sĩ Ngạc - 羊士諤

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 14:54

 

Nguyên tác

掩抑危弦咽又通,
朔雲邊月想朦朧。
當時誰佩將軍印,
長使蛾眉怨不窮。

Phiên âm

Yểm ức nguy huyền yết hựu thông,
Sóc vân biên nguyệt tưởng mông lung.
Đương thời thuỳ bội tướng quân ấn,
Trường sử nga mi oán bất cùng.

Bản dịch của caonguyen @www.tvvn.org

Cao vút dây tơ thả tiếng chùng,
Mây Hồ, trăng ải vọng mông lung.
Ai đeo ấn tướng ngoài biên tái,
Sầu oán phòng khuê, lệ chẳng cùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Sĩ Ngạc » Dạ thính tỳ bà kỳ 1