Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: hoa sen (96)

Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2008 22:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/04/2024 10:56

郡中即事其二-玩荷花

紅衣落盡暗香殘,
葉上秋光白露寒。
越女含情已無限,
莫教長袖倚欗杆。

 

Quận trung tức sự kỳ 2 - Ngoạn hà hoa

Hồng y lạc tận ám hương tàn,
Diệp thượng thu quang bạch lộ hàn.
Việt nữ hàm tình dĩ vô hạn,
Mạc giao trường tụ ỷ lan can.

 

Dịch nghĩa

Các cánh hoa hồng đã rụng hết, ám chỉ mùa xuân đã tàn,
Vẻ thu đã về trên lá và trong các hạt móc lạnh.
Người con gái đa sầu đa cảm xúc động trước cảnh vật,
Đừng có tì cánh tay áo dài trên lan can!


Năm 808, tác giả đang làm giám sát ngự sử, vì có lỗi bị biếm làm thứ sử Tư Châu, nay là huyện Tư Trung, tỉnh Tứ Xuyên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Xiêm hồng rơi hết thoáng hương tàn
Trên lá màu thu móc trắng hàn
Gái Việt u tình đã vô hạn
Đừng cho vạt múa tựa lan can


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân đã tàn, cánh hồng rụng sạch
Vẻ thu về móc lạnh, lá vàng
Cảm sầu cô gái đa đoan
Đừng tì tay áo lan can, bẩn nào

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân đã tàn, cánh hồng rụng sạch
Vẻ thu về móc lạnh, lá vàng
Cảm sầu cô gái đa đoan
Đừng tì tay áo lan can, bẩn nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời