27/09/2022 09:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quán trung tức sự
郡中即事

Tác giả: Dương Sĩ Ngạc - 羊士諤

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2008 22:03

 

Nguyên tác

紅衣落盡暗香殘,
葉上秋光白露寒。
越女含情已無限,
莫教長袖倚欗杆。

Phiên âm

Hồng y lạc tận ám hương tàn,
Diệp thượng thu quang bạch lộ hàn.
Việt nữ hàm tình dĩ vô hạn,
Mạc giáo trường tụ ỷ lan can.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Xiêm hồng rơi hết thoáng hương tàn
Trên lá màu thu móc trắng hàn
Gái Việt u tình đã vô hạn
Đừng cho vạt múa tựa lan can
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Sĩ Ngạc » Quán trung tức sự