難友吹笛

獄中忽聽思鄉曲,
聲轉淒涼調轉愁。
千里關河無限感,
閨人更上一層樓。

 

Nạn hữu xuy địch

Ngục trung hốt thính tư hương khúc,
Thanh chuyển thê lương điệu chuyển sầu.
Thiên lý quan hà vô hạn cảm,
Khuê nhân cánh thượng nhất tằng lâu.

 

Dịch nghĩa

Trong tù bỗng nghe khúc nhạc nhớ quê hương,
Âm thanh trở nên thê lương, tình điệu trở nên sầu muộn.
Nước non xa cách nghìn trùng, cảm thương vô hạn,
Người chốn phòng khuê lại bước lên một tầng lầu.


Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Bỗng nghe trong ngục sáo vi vu,
Khúc nhạc tình quê chuyển điệu sầu;
Muôn dặm quan hà, khôn xiết nỗi,
Lên lầu ai đó ngóng trông nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Trong lao vẳng khúc nhạc tình quê,
Âm chuyển sầu, thương, điệu tái tê;
Nghìn dặm quan hà, khôn xiết nỗi,
Lên lầu, xa ngóng, khách phòng khuê.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thanh Cần

Trong lao văng vẳng tiếng nhạc lòng;
âu sầu, thương cảm khúc mênh mông,
muôn dặm quan hà, khôn tỏ xiết;
thẳm sâu nén lại chốn khuê phòng.

13.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Bỗng nghe tiếng sáo thê lương,
Trong tù thổi khúc tư hương não nùng.
Quan san cám cảnh muôn trùng,
Nhớ thương giục bước lầu hồng lên cao.


Nguồn: Hồ Chí Minh, Thơ - Toàn tập, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2004
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Thọ

Chợt nghe “Khúc nhớ quê” trong ngục
Âm chuyển thê lương, điệu chuyển sầu.
Cách trở ngàn trùng khôn xiết cảm,
Khuê nhân lên một tầng lầu.

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Bỗng nghe tiếng sáo vi vu
Buồn đau toả khắp ngục tù thê lương
Quan hà ngàn dặm cảm thương
Lầu xa ai ngóng, vấn vương lòng nguời

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Bỗng nghe sáo ngục vấn vương
Nhạc tình quê chuyển thê lương điệu sầu
Lên lầu, ai ngóng trông nhau
Đường xa thăm thẳm, đằm sâu nỗi niềm.


Nguồn: Nhật ký trong tù (thơ song ngữ Việt - Tày), Triệu Lam Châu, NXB Văn hoá dân tộc, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời