17/09/2021 10:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nạn hữu xuy địch
難友吹笛

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2005 02:49

 

Nguyên tác

獄中忽聽思鄉曲,
聲轉淒涼調轉愁。
千里關河無限感,
閨人更上一層樓。

Phiên âm

Ngục trung hốt thính tư hương khúc,
Thanh chuyển thê lương điệu chuyển sầu.
Thiên lý quan hà vô hạn cảm,
Khuê nhân[1] cánh thượng nhất tằng lâu.

Dịch nghĩa

Trong tù bỗng nghe khúc nhạc nhớ quê hương,
Âm thanh trở nên thê lương, tình điệu trở nên sầu muộn.
Nước non xa cách nghìn trùng, cảm thương vô hạn,
Người chốn phòng khuê lại bước lên một tầng lầu.

Bản dịch của Huệ Chi

Trong lao vẳng khúc nhạc tình quê,
Âm chuyển sầu, thương, điệu tái tê;
Nghìn dặm quan hà, khôn xiết nỗi,
Lên lầu, xa ngóng, khách phòng khuê.
Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000
[1] Người ở phòng khuê, ở đây chỉ vợ người tù thổi sáo ở nơi quê nhà đang chờ đợi chồng trở về, mong ngóng lên lầu cao để nhìn ra xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Nạn hữu xuy địch