無題

身体在獄中,
精神在獄外。
欲成大事業,
精神更要大。

 

Vô đề (I)

Thân thể tại ngục trung,
Tinh thần tại ngục ngoại.
Dục thành đại sự nghiệp,
Tinh thần cánh yếu đại.

 

Dịch nghĩa

Thân thể ở trong ngục,
Tinh thần ở ngoài ngục;
Muốn nên sự nghiệp lớn,
Tinh thần càng phải cao.


Trong nguyên bản, bốn câu thơ này không có đầu đề, chép ở ngoài bìa tập Ngục trung nhật ký cùng hình vẽ hai tay bị xiềng, có lẽ được tác giả xem như lời đề từ cho toàn tập.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Thân thể ở trong lao,
Tinh thần ở ngoài lao;
Muốn nên sự nghiệp lớn,
Tinh thần phải càng cao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
494.31
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Thân nằm lao tối mịt mùng
Nhưng tinh thần cứ vẫy vùng ngoài lao
Muốn làm sự nghiệp lớn nào
Thì tinh thần phải càng cao mới thành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
303.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Thân thể trong lao xà
Tinh thần ngoài lao xà
Muốn thành sự nghiệp to
Tinh thần phải cao cả.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
113.36
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Đức Anh

Thân thể ở trong ngục,
Tinh thần ở ngoài ngục;
Muốn thành sự nghiệp to,
Chí ta không khuất phục.

123.17
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lưu Mạnh Đức

Thân đặt trong lao
lòng bay ngoài ngục
Chí mong nghiệp lớn
Tâm gắng định kiên.

83.38
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Pham Ha Vu

Bên trong thân thế lao lung
Nhưng tinh thần vẫn vẫy vùng ngoài lao
Nếu làm sự nghiệp lớn lao
Tinh thần thì phải càng cao mới thành.

73.43
Trả lời