63.83
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: thơ trong tù (209)

Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 19:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/11/2005 00:43

難友之妻探監

君在銕窗裡,
妾在銕窗前。
相近在咫尺,
相隔似天淵。
口不能說的,
只賴眼傳言。
未言淚已滿,
情景真可憐。

 

Nạn hữu chi thê thám giam

Quân tại thiết song lý,
Thiếp tại thiết song tiền.
Tương cận tại chỉ xích,
Tương cách tự thiên uyên.
Khẩu bất năng thuyết đích,
Chỉ lại nhãn truyền nghiên (ngôn).
Vị ngôn lệ dĩ mãn,
Tình cảnh chân khả liên!

 

Dịch nghĩa

Chàng ở trong song sắt,
Thiếp ở ngoài song sắt.
Gần nhau chỉ tấc gang,
Mà cách nhau trời vực.
Miệng không thốt lên lời,
Chuyển lời nhờ khoé mắt.
Chưa nói nước mắt tràn,
Tình cảnh thật đáng thương!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân, Hoàng Trung Thông

Anh ở trong song sắt,
Em ở ngoài song sắt;
Gần nhau chỉ tấc gang,
Mà cách nhau trời vực;
Miệng nói chẳng nên lời,
Chỉ còn nhờ khoé mắt;
Chưa nói, lệ tuôn tràn,
Cảnh tình đáng thương thật!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Anh trong song sắt nhà giam
Em ngoài song sắt, chỉ gần tấc gang
Mà xa cách những dặm ngàn
Miệng không nói nổi, tuôn tràn lệ rơi
Chỉ còn nhờ khoé mắt thôi
Cảnh tình này của hai người thật thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
33.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Chàng đứng trong song sắt
Thiếp đứng mé ngoài song
Gần nhau trong tấc gang
Cách nhau nghìn núi sông
Khôn buông lời khỏi miệng
Đành lấy mắt trao lòng
Chưa nói đã tuôn lệ
Cảnh tình, ôi đáng thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Chàng ở trong song
Thiếp tại ngoài song
Gần trong gang tấc
Xa cách vực trời
Chẳng thốt lên lời
Nói bằng khoé mắt
Chưa nói lệ tràn...
Tình cảnh thương thật!

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời