Chưa có đánh giá nào
17 bài thơ
Tạo ngày 10/12/2020 08:08 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Đêm sao sáng (NXB Văn học, 1962).