Tháng năm còn tuyết phủ Thiên Sơn,
Chẳng thấy hoa mà giá rét hơn.
Tiếng sáo thổi nghe bài “Chiết liễu”,
Chưa từng thấy cảnh sắc mùa xuân.
Đánh nhau buổi sớm nghe theo trống,
Nằm ngủ đêm ôm chiếc gối châu.
Muốn tuốt gươm thiêng lên vó ngựa,
Lâu Lan chém chúa hết căm hờn.