30/11/2022 10:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc kỳ 1
塞下曲其一

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2005 02:33

 

Nguyên tác

五月天山雪,
無花祇有寒。
笛中聞折柳,
春色未曾看。
曉戰隨金鼓,
宵眠抱玉鞍。
願將腰下劍,
直為斬樓蘭。

Phiên âm

Ngũ nguyệt Thiên sơn[1] tuyết,
Vô hoa chỉ hữu hàn.
Địch trung văn “Chiết liễu”,
Xuân sắc vị tằng khan.
Hiểu chiến tuỳ kim cổ,
Tiêu miên bão ngọc an.
Nguyện tương yêu hạ kiếm,
Trực vị trảm Lâu Lan[2].

Dịch nghĩa

Tháng năm núi Thiên Sơn vẫn còn tuyết phủ
Chẳng thấy hoa chỉ giá rét lạnh lùng
Tiếng sáo thổi nghe bài “Chiết liễu”
Chưa từng thấy cảnh sắc mùa xuân
Buổi sớm đánh nhau nghe theo hiệu trống
Ban đêm nằm ngủ ôm chiếc yên ngọc
Muốn tuốt gươm bên lưng
Thẳng chém chúa Lâu Lan

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thiên Sơn, tháng năm tuyết
Không hoa, rét cóng người
Sáo thổi bài “Chiết liễu”
Mùa xuân chưa tới nơi
Trận sớm theo hiệu trống
Đêm ngủ ôm yên ngồi
Xin vung thanh gươm quí
Lâu Lan chém chết tươi!
[1] Tức núi Kỳ Liên, rất cao, tháng năm vẫn còn tuyết.
[2] Một nước thời Tây Hán, hay ngăn cản không cho sứ giả nhà Hán qua Tây Vực. Phó Giới Tử được lệnh đến Lâu Lan dùng mưu giết được vua nước đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tái hạ khúc kỳ 1