河湟有感

一自蕭關起戰塵,
河湟隔斷異鄉春。
漢兒盡作胡兒語,
卻向城頭罵漢人。

 

Hà Hoàng hữu cảm

Nhất tự Tiêu quan khởi chiến trần,
Hà Hoàng cách đoạn dị hương xuân.
Hán nhi tận tác Hồ nhi ngữ,
Khước hướng thành đầu mạ Hán nhân.

 

Dịch nghĩa

Từ khi chiến tranh bùng nổ ở Tiêu quan,
Hà Hoàng bị chiếm đóng tách dời thành đất người.
Trẻ em Hán học tiếng Hồ từ trẻ em Hồ,
Quay về trách móc cha ông người Hán.


Hà Hoàng nay là vùng đất nằm giữa Thanh Hải và Cam Túc, thuộc lưu vực của sông Hoàng Hà và Hoàng Thuỷ. Sông Hoàng Thuỷ là một phụ lưu của Hoàng Hà, chảy nhập vào Hoàng Hà tại Lan Châu, Cam Túc. Trước đây đời nhà Đường, Hà Hoàng là vùng biên giới của nhà Đường và Thổ Phồn, thường xảy ra chiến tranh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tiêu Quan từ khởi chiến tranh,
Hà Hoàng ngăn trở, xuân đành xa quê.
Thanh niên Hán học tiếng Hồ,
Nhi nhô chửi bới Hán Ngô trên thành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Từ thưở Tiêu Quan bụi chiến vần,
Hoàng Hà cách trở, khác quê xuân.
Trẻ Hồ, trẻ Hán lời Hồ học,
Lại hướng đầu thành chửi Hán nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ chiến trận Tiêu quan bùng nổ
Hà Hoàng thành đất của người ta
Trẻ em Hán học tiếng Hồ
Quay về trách móc ông cha dài dài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời