Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 15:34

白菊其一

人間萬恨已難平,
栽得垂楊更系情。
猶喜閏前霜未下,
菊邊依舊舞身輕。

 

Bạch cúc kỳ 1

Nhân gian vạn hận dĩ nan bình,
Tài đắc thuỳ dương cánh hệ tình.
Do hỉ nhuận tiền sương vị hạ,
Cúc biên y cựu vũ thân khinh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhân gian lắm hận không yên,
Trồng thuỳ liễu lại treo tình cành dương.
Vui vì trước nhuận chưa sương,
Múa reo thân nhẹ cạnh vườn cúc đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thế gian lắm hận khó an bình,
Vun gốc thuỳ dương, buộc chút tình.
Trước nhuận còn vui sương chửa xuống,
Cúc bên như cũ, cánh rung rinh.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cõi người vạn hận yên bình khó
Trồng thuỳ dương để có chút tình
Vui thêm vào lúc chưa sương
Cúc hoa như cũ nhẹ nhàng múa may.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời