25/11/2020 00:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà Hoàng hữu cảm
河湟有感

Tác giả: Tư Không Đồ - 司空圖

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2008 15:33

 

Nguyên tác

一自蕭關起戰塵,
河湟隔斷異鄉春。
漢兒盡作胡兒語,
卻向城頭罵漢人。

Phiên âm

Nhất tự Tiêu quan[1] khởi chiến trần,
Hà Hoàng cách đoạn dị hương xuân.
Hán nhi tận tác Hồ nhi ngữ,
Khước hướng thành đầu mạ Hán nhân.

Dịch nghĩa

Từ khi chiến tranh bùng nổ ở Tiêu quan,
Hà Hoàng bị chiếm đóng tách dời thành đất người.
Trẻ em Hán học tiếng Hồ từ trẻ em Hồ,
Quay về trách móc cha ông người Hán.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tiêu Quan từ khởi chiến tranh,
Hà Hoàng ngăn trở, xuân đành xa quê.
Thanh niên Hán học tiếng Hồ,
Nhi nhô chửi bới Hán Ngô trên thành.
Hà Hoàng nay là vùng đất nằm giữa Thanh Hải và Cam Túc, thuộc lưu vực của sông Hoàng Hà và Hoàng Thuỷ. Sông Hoàng Thuỷ là một phụ lưu của Hoàng Hà, chảy nhập vào Hoàng Hà tại Lan Châu, Cam Túc. Trước đây đời nhà Đường, Hà Hoàng là vùng biên giới của nhà Đường và Thổ Phồn, thường xảy ra chiến tranh.

[1] Một cửa ải quan trọng đời Đường trong vùng Quan Trung, nay ở đông nam huyện Cố Nguyên, Cam Túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Đồ » Hà Hoàng hữu cảm