塞下曲其一

寒塞無因見落梅,
胡人吹入笛聲來。
勞勞亭上春應度,
夜夜城南戰未回。

 

Tái hạ khúc kỳ 1

Hàn tái vô nhân kiến “Lạc mai”,
Hồ nhân xuy nhập địch thanh lai.
Lao Lao đình thượng xuân ưng độ,
Dạ dạ thành nam chiến vị hồi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ải lạnh "Mơ rơi" bỗng chợt nghe
Khèn Hồ theo gió tiếng vi vu
Lao Lao đình ấy xuân đang tới
Tối tối thành nam lính chửa về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tình cờ nghe “Lạc mai” ải lạnh
Do người Hồ sáo vọng thổi gần
Đình Lao Lao đang độ xuân
Đêm đêm giao chiến thành nam chưa về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

“Lạc mai” ải lạnh nghe tình cờ
theo gió đến đây tiếng địch Hồ.
Đình nghỉ Lao Lao xuân đúng tiết
Đêm đêm nam chiến chẳng ai về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ải lạnh tự dưng thấy rụng mai,
Người Hồ thổi sáo tiếng inh tai.
Lao Lao đình thượng xuân đang độ,
Tối tối thành nam lính chửa quay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời