Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: biên tái (189)

Đăng bởi hongha83 vào 11/05/2014 15:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/05/2014 15:15

罰赴邊有懷上韋令公其一

黠虜猶違命,
烽烟直北愁。
卻教嚴譴妾,
不敢向松州。

 

Phạt phó biên hữu hoài thượng Vi lệnh công kỳ 1

Hiệt lỗ do vi mệnh,
Phong yên trực bắc sầu.
Khước giao nghiêm khiển thiếp,
Bất cảm hướng Tùng Châu.


Vi lệnh công tức Vi Cao, giữ chức tiết độ sứ tỉnh Tứ Xuyên. Tác giả vì cha mất sớm, phải làm đào hát, thường vào phủ hát cho Vi Cao nghe, không rõ vì lý do gì bị Vi Cao đày ra biên ải, bà viết bài này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Quân Thổ Phồn xâm phạm,
Khói lửa miệt bắc sầu.
Lại trách phạt tiện thiếp,
Không dám đến Tùng Châu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quân Thổ Phồn mệnh trời vi phạm
Khói báo nguy ảm đạm bắc phương
Lại còn phạt thiếp thảm thương
Khiến không dám hướng về đường Tùng Châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thổ Phồn trái mệnh xâm lăng
Khói mây ải bắc giăng giăng u sầu
Lại còn nghiêm phạt nữa sao
Tùng Châu lối đó thiếp nào dám qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời